Ułatwienia dostępu

Kółko taneczno - rytmiczne

Kółka edukacyjne Odsłony: 232

Kółko taneczno - rytmiczne  „FANTAZJA” przeznaczone jest dla dzieci 6 letnich, które przejawiają uzdolnienia taneczne. Zajęcia zawierają elementy edukacji tanecznej i rytmicznej. Pozwalają rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki, zachęcić do tańca, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka.

Zajęcia prowadzone są w tym roku szkolnym przez mgr Karolinę Szulc.

Harmonogram zajęć:

Środa: 12.30 - 13.15

Czwartek : 13.15 - 14.00

 

W miesiącu wrześniu sprawdzane będą umiejętności taneczne dzieci 5 i 6-letnich.

Nasze sukcesy:

Drukuj