Ułatwienia dostępu

Ramowy rozkład dnia

Uncategorised Odsłony: 241

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 w Przedszkolu im. Elżbiety Sojki w Lubomi

   8:00- 14:00 Realizacja podstawy programowej

 

7:00- 8:00

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy  dzieci oraz rozwijające ich zainteresowania.

8:00- 9:00

Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci, zabawy kołowe ze śpiewem lub dydaktyczne, religia lub zabawy z językiem angielskim lub pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci starszych (wg. harmonogramu), ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa, rozmowy indywidualne, czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem

9:00- 9:30

Śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu

9:30- 10:00

Prace organizacyjne, przygotowanie do zajęć właściwych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna lub zabawy z językiem angielskim (wg. harmonogramu)

10:00- 11:00

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy z językiem angielskim lub pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dzieci młodsze (wg. harmonogramu),

11:00 – 12:00

Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej lub tarasie przedszkolnym, zabawy organizowane i swobodne  na powietrzu, spacery i wycieczki  po najbliższej okolicy- obserwacje przyrodnicze, zabawy z językiem angielskim (wg. harmonogramu), czynności higieniczne i samoobsługowe przed obiadem

12:00-13:00

Obiad, czynności higieniczne i samoobsługowe po obiedzie, odpoczynek poobiedni- biblioterapia, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek literackich i muzycznych, zabawy z językiem angielskim lub pomoc psychologiczno- pedagogiczna (wg. harmonogramu)

13:00- 14:00

Zabawy dowolne, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy  dzieci oraz rozwijające ich zainteresowania, pomoc psychologiczno- pedagogiczna lub zabawy z językiem angielskim- grupy starsze (wg. harmonogramu), zabawy ruchowe na powietrzu lub na tarasie przedszkolnym

14:00- 14:30

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy  dzieci oraz rozwijające ich zainteresowania, czynności higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem

14:30- 15:00

Podwieczorek, zabiegi higieniczne po podwieczorku, zabawy na dywanie- kołowe ze śpiewem, dydaktyczne, słuchanie bajek literackich

15:00-16:00

Zabawy organizowane lub dowolne wg. pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Drukuj