Ułatwienia dostępu

Procedura postępowania - dziecko z alergią pokarmową

Procedura postępowania w przypadku uczęszczania do Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi dziecka z alergią pokarmową

Oświadczenie rodzica o alergii pokarmowej dziecka - załącznik nr 1 do procedury

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole w Lubomi

Przedszkole im Elżbiety Sojki w Lubomi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole w Lubomi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści pochodzą z różnych źródeł,
 • treści zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Pytlik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4516015

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola im Elżbiety Sojki w Lubomi
 • Adres: ul. Szkolna 5
  44-360 Lubomia
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4516015

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przedszkole im. Elżbiety Sojki w Lubomi jest budynkiem dwukondygnacyjnym, z dwoma wejściami- głównym i od strony pomieszczeń kuchennych.

 • W odległości 60 m od budynku przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Z parkingu można bezpiecznie- chodnikiem- przemieścić się w stronę głównego wejścia do budynku przedszkola.

 • Aby wejść do budynku należy pokonać 2 szerokie stopnie schodów (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe do przedsionka budynku otwierane ręcznie.

 • W przedsionku znajduje się domofon przez który można się komunikować z sekretariatem i wszystkimi salami zajęć poszczególnych grup, ale nie posiada on udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzrokową lub słuchową.

 • W przedsionku znajduje się również dzwonek dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

 • Pracownicy przedszkola pomogą osobie niepełnosprawnej :

- otworzyć drugie drzwi

- pokonać 3 schody, które prowadzą na poziom parteru,

- zapewnią odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze po których można się swobodnie poruszać. W budynku nie ma windy.

 • Jedna sala zajęć na parterze posiada osobną toaletę dostosowaną dla dzieci poruszających się na wózku.

 • Do budynku przedszkola i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W  budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.

 • Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi informuje,

że od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkola

na nowy rok szkolny 2022/2023

 

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY REKRUTACJI

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dzieci do przedszkola są proszeni o: wypełnienie wniosku, oświadczeń, podpisanie klauzuli informacyjnej oraz złożenie w/w dokumentów w Przedszkolu im. Elżbiety Sojki w wyznaczonym terminie.

 

Prosimy o wypełnienie tylko tych oświadczeń, które Państwa dotyczą.

 

Jeżeli oboje rodzice pracują, to prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczeń z miejsc pracy o zatrudnieniu, bądź aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub aktualnej decyzji o naliczeniu podatku rolnego ( w przypadku prowadzenia działalności rolniczej)

 

DOKUMENTY DO WGLĄDU

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

W/w dokumenty w wersji papierowej można także zabrać z przedszkola

(znajdują się na stoliku w przedsionku).

 

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, w związku z panującą epidemią COVID-19 prosimy o to, by dokumentację wymaganą przy rekrutacji włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod te numery kontaktowe:

- 32 451 60 15 w godz. 8:00- 13:00

- 606 974 761 w godz. 7:00- 15:00

 

Statut

Statut

Rada rodziców

 

Dane do wpłacania składek na Radę Rodziców:

Rada Rodziców Przedszkola Lubomia

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

Nr konta do wpłat: 30 8469 0009 0010 4043 2000 0001

 

RADA RODZICÓW
PRZEDSZKOLA im. ELŻBIETY SOJKI W LUBOMI
rok szkolny 2021/2022


PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca- Izabela Proksz
Z- ca przewodniczącej- Magdalena Marcol- Nowak
Skarbnik- Iwona Pawełek
Sekretarz- Paulina Szymiczek

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:
Paulina Bugla- członek komisji rewizyjnej
Szymon Burek- członek komisji rewizyjnej
Ewelina Janeta- Skorupska
Zuzanna Wicha
Agnieszka Proksz
Małgorzata Szymiczek
Agnieszka Nowak
Agnieszka Pięk
Mariola Głombica
Dorota Grzegórzek
Marta Ćwiklińska
Karolina Kuczok
Beata Solisch
Dawid Fojcik

 

 

 

 Najważniejsze dotychczasowe działania Rady Rodziców na rzecz przedszkola:

 

Rok szkolny 2021/2022

październik 2021 - zakup medali i dyplomów dla wszystkich dzieci z okazji uroczystości Pasowania na Przedszkolaka i Starszaka

grudzień 2021 - ufundowanie mikołajkowych paczek

grudzień 2021 - zorganizowanie kiermaszu świątecznego

grudzień 2021 - zakup zabawek dla każdej grupy przedszkolnej z okazji świąt Bożego Narodzenia

marzec 2022- zakup książek dla starszaków na zakończenie roku szkolnego

marzec 2022 - zakup podwójnej huśtawki do ogrodu przedszkolnego 

kwiecień 2022 - zakup stolików i krzesełek do jednej sali zajęć

kwiecień 2022 - zorganizowanie Kiermaszu Wielkanocnego 

maj 2022 - zapłata za spektakl z wykorzystaniem kopuły audiowizualnej pt. "Zaczarowany globus"

czerwiec 2022 - zorganizowanie Dnia Dziecka (zabawy z animatorkami, wata cukrowa)

czerwiec 2022  - zakup nagród dla dzieci, które reprezentowały nasze Przedszkole w różnego rodzaju konkursach

czerwiec 2022  - zorganizowanie stoiska na sołeckim festynie rodzinnym

 

Rok szkolny 2020/2021

grudzień 2020 r. - ufundowanie paczek na ,,Mikołaja”

styczeń 2021 r.- zakup 8 jeździków grawitacyjnych do zabawy na tarasie przedszkolnym

marzec 2021 r.- ufundowanie paczek na ,,Zajączka”

maj 2021 r. - zakup książeczek dla starszaków kończących edukację przedszkolną

czerwiec 2021 r. - występ iluzjonisty, balony na Dzień Dziecka

lipiec 2021 r. - zakup klimatyzatora do sali nr 2

sierpień 2021 r. - zakup podwójnej huśtawki do ogrodu przedszkolnego

 

 

 

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne